Budoucnost bez kouře

věda a výzkum za našimi produkty

IQOS je lepší volbou

pro vaše zdraví než cigarety

IQOS produkuje o 95 % méně škodlivých chemických látek

ve srovnání s cigaretami

IQOS nahřívá skutečný tabák

a není e-cigareta

IQOS nemá negativní vliv

na kvalitu ovzduší

IQOS očima uživatelů

Aktuálně

IQOS NENÍ E-CIGARETA

IQOS není e-cigareta. Zatímco e-cigarety zahřívají různé roztoky tekutin, do zařízení IQOS se vkládá pevná tabáková náplň podobající se kratší cigaretě se standardizovaným obsahem látek v každé náplni.

BUDOUCNOST BEZ KOUŘE

Věda a vědecké výzkumy jsou základním pilířem našich produktů. Získejte více informací o vědě, která za našimi produkty stojí, a zjistěte, proč jsou produkty bez kouře lepší volbou pro Vaše zdraví a méně rizikovou alternativou ve srovnání s kouřením cigaret.

IQOS není e-cigareta.
IQOS produkuje v průměru o 95% méně škodlivin ve srovnání s referenční cigaretou. IQOS je méně škodlivý než cigarety.
Důležitá informace: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.
IQOS tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, neprodukuje tedy kouř, ale páru.
IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší.
IQOS je třeba užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvlášte pak v blízkosti rizikových skupin.
IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety.

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS dostupném ZDE v souladu s právními předpisy, zejména s §9 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: Tento výrobek není bez rizika a je návykový. Je určen pro dospělé kuřáky.