V tomto článku se dočtete:

  • IQOS tabák nespaluje, ale nahřívá.
  • IQOS nevytváří kouř, ale aerosol, který obsahuje výrazně méně škodlivých látek.
  • IQOS nahřívá pevnou tabákovou náplň.

skrýt

Věděli jste, že?

  • Rozložitelnost nedopalků závisí na místních biofyzikálních podmínkách, protože jednotlivé složky, ze kterých se skládá, se rozkládají různě rychle.
  • I když jsou nedopalky do jisté míry „biologicky rozložitelné“, nejsou oficiálně takto klasifikovány. V porovnání s dobou, která je nutná k rozkladu běžných plastů, u kterých může jít až o stovky let, je doba nutná k jejich rozkladu ale výrazně kratší (od 1 měsíce do 15 let).
  • Rozložitelnost se tedy velmi liší za různých přírodních podmínek. Jako příklad si vezměme biologickou rozložitelnost nám všem známé suroviny – papíru. Za sucha se rozkládá velmi pomalu (například v archivech při udržení určité teploty a relativní vlhkosti vydrží papírové dokumenty desítky let).
  • Zhruba polovina všech celosvětově spotřebovaných cigaret, respektive jejich nedopalků, končí pohozená všude okolo nás. Zbytek končí tam, kam patří. V popelníku a v koši se směsným komunálním odpadem.
  • Ročně se celosvětově prodá asi 5,7 bilionu cigaret , z čehož vznikne asi 0,9 milionu tun odpadu. Významné množství z tohoto objemu odpadu pak skončí jako pohozený odpad. Odhady v některých studiích hovoří o tom, že více než 800 000 tun nedopalků každoročně zatěžuje životní prostředí, a uvádějí také, že jsou nejčastěji se vyskytujícím typem odpadu při čištění mořského pobřeží
  • Jediný udržitelný způsob, jak se vypořádat s odpadem vzniklým odhazováním nedopalků / filtrů (ať už jsou od cigaret nebo od tabákových náplní HEETS) je, že kuřáci nebudou odhazovat své nedopalky na zem, ale vyhodí je do směsného komunálního odpadu, který je možno spálit ve spalovnách. Spálením odpadu může být účinně využita vzniklá energie a snížena míra používání fosilních paliv. Spálení odpadu ve spalovně je vůči životnímu prostředí asi 10x šetrnější, než skládkování.

Desítky let výzkumů potvrzují, že primárním zdrojem nemocí a problémů spojených s kouřením jsou škodlivé a potenciálně škodlivé látky vznikající při hoření tabáku.

Jediným způsobem, jak se vyhnout rizikům a nemocem spojeným s kouřením, je nezačínat s kouřením vůbec. Pro dospělé kuřáky, kteří by jinak nadále pokračovali ve svém návyku, společnost Philip Morris International vyvinula kategorii produktů EHTP (electrically heated tobacco product) se sníženým rizikem pro zdraví, do níž patří i IQOS. Tato unikátní technologie má potenciál snížit zdravotní rizika, jimž je člověk vystaven při kouření klasických cigaret. Eliminace hoření a z toho plynoucí redukce množství škodlivých látek je základem celého vývoje produktů bez kouře produkujících aerosol.

Výsledkem více než dvacetiletého výzkumu, vědeckých studií srovnávajících IQOS s referenční cigaretou a  7.2 miliard dolarů, které do něj společnost investovala, je například několik verzí nahřívacího zařízení IQOS, ale i nejmodernější verze vaporizačních produktů odpařujících roztok s obsahem nikotinu, které neobsahují dehet.

Produkty společnosti Philip Morris International naleznete zde.

Více než 20 let výzkumu předcházelo současnému modelu IQOS 3 DUO.

Vývoj zařízení pro nahřívání tabáku započal už v devadesátých letech. První tři zařízení nahřívala tabák zvnějšku a jejich název byl odvozen od „electrically heated cigarette smoking system“, šlo tedy o elektronický systém nahřívání cigaret.

Později, v letech 2004–2007, došlo k několika zásadním změnám ve vývoji zařízení i tabákových náplní. Tou největší byla změna způsobu nahřívání tabáku z vnějšího na vnitřní. Tento nový způsob nahřívání tabáku je úzce spjat s vývojem technologie Heat Control. Nová zařízení od té doby nesou označení THS – „tobacco heating system“, tedy systém pro nahřívání tabáku.

Na český trh vstoupil IQOS v roce 2017 se svým revolučním zařízením IQOS 2.4, které zcela změnilo způsob, jak vnímáme užívání tabáku. Následující léta přinesla další vývoj například v podobě výkonnější baterie, nového designu či možnosti užívání více tabákových náplní na jedno nabití nahřívače. Aktuálně nejvyspělejší model IQOS 3 DUO vám přináší možnost užívat až dvě tabákové náplně po sobě bez nutnosti nabíjení nahřívače a rychlé a praktické nabíjení.

Podívejte se na časovou osu, vyberte konkrétní rok a zjistěte více o prototypech předcházejících zařízení IQOS tak, jak ho známe dnes.

Jak šel čas s IQOS?

EHCSS - Series E

Zařízení série E využívalo speciálně navrženou tabákovou náplň, externí ohřev, a vydrželo 8 potáhnutí. Maximální teplota při nahřívání cigarety dosahovala přibližně 550 °C. Produkce bočního kouře a oxidu uhelnatého byla v porovnání s tradičními cigaretami výrazně nižší.

EHCSS - Series JLI

Vylepšený design tabákové náplně přinesl nižší obsah škodlivin v aerosolu a lepší požitek z užívání nahřívaného tabáku.

EHCSS - Series K6

Zařízení nově obsahovalo filtr s vysoce aktivním uhlím. Díky větší nahřívací čepeli produkovalo více aerosolu a bylo uživatelsky přívětivější.

Revoluční změny

Došlo k oddělení kapesní nabíječky od nahřívače a změně složení aerosolu. Náplň je nově ze skládaného tabáku a má inovované složení.

THS 2.0

Nový dvojdílný systém složený z kapesní nabíječky a nahřívače nahříval tabák zevnitř a redesignované tabákové náplně využívaly najemno řezané tabákové listy a nový filtr. Baterie v kapesní nabíječce dodala energii pro 20 použití.

THS 2.1

Tabáková náplň se začala vyrábět z vytvarovaného tabáku, což přineslo ještě lepší požitek z jeho užívání. Šlo o první prototyp vyvinutý pro průzkum mezi uživateli.

THS 2.2

Zařízení se dočkalo redesignu a optimalizace teplotního profilu nahřívací čepele - teplota se snížila na 320-350 °C. K zařízení byla navíc přidána čisticí sada.

IQOS 2.4

Došlo k vylepšení ergonomie zařízení a kapesní nabíječka se dočkala nové baterie. Nahřívací čepel dosahovala teploty 350 °C a nově umožňovala konstantní potahování.

IQOS 2.4+

Díky Bluetooth bylo možné IQOS spárovat se smartphony s operačním systémem Android. Vibrace nahřívače oznamovala začátek a konec užívání.

IQOS 3

U nového IQOS se kapesní nabíječka otevírala skrze boční dvířka bez použití tlačítka. Technologie ProtectPlus TM přispěla k vyšší odolnosti zařízení. Doba nabíjení byla snížena na 3 minuty a 30 vteřin, baterie navíc měla dvojnásobnou životnosti.

IQOS 3 Multi

Nové jednodílné integrované kapesní zařízení pro 10 použití na jedno nabití.

IQOS 3 DUO

Nejnovější IQOS 3 DUO umožňuje vychutnat si hned dvě tabákové náplně za sebou bez čekání a nabíjí se ještě rychleji.

IQOS je elektronické zařízení, které nahřívá pevnou tabákovou náplň podobnou cigaretě. Neprodukuje kouř, nýbrž aerosol. Ten má ve, srovnání s kouřem referenční cigarety vytvořené pro výzkumné účely, v průměru o 95 % méně škodlivin.

Elektronické zařízení IQOS je složeno ze dvou hlavních částí – kapesní nabíječky a nahřívače tabákových náplní. Do nabitého nahřívače zařízení se vkládá tabáková náplň (u nás dostupná pod obchodním názvem HEETS).

Od jiných alternativ cigaret, například tekutých směsí do e-cigaret, ji odlišuje skutečnost, že je vyrobena ze skutečného tabáku. Po zasunutí do nahřívače pak tabákovou náplň od středu rovnoměrně nahřívá čepel vyrobená z keramiky, potažená zlatem a platinou. Toto technické řešení umožňuje lepší kontrolu teploty než chromové či ocelové cívky elektronických cigaret. Kromě udržení a přesné distribuce tepla slouží unikátní čepel IQOS zároveň jako senzor teploty.

Více o bočním dýmu najdete v sekci Okolí.

Aby dospělí kuřáci byli ochotni přejít k produktům snižujícím zdravotní rizika, musí pro ně tyto produkty představovat uspokojivou a srovnatelnou alternativu. Důležitou roli při tom hraje nikotin. Mnoho nezávislých studií potvrdilo, že ač není užívání nikotinu bezrizikové, není primárním zdrojem nemocí způsobených kouřením. Většina škodlivých látek vzniká hořením. Eliminací hoření tak lze docílit dramatického snížení škodlivých látek, což je podstatou vývoje produktů se sníženým rizikem. Cílem společnosti Philip Morris International je tedy poskytnutí produktů srovnatelné chuti, rituálu a úrovně nikotinu pro dospělé kuřáky, aby byl jejich přechod na méně rizikové alternativy užívání tabáku co nejsnazší.

Více informací najdete zde.

Tabákové náplně obsahují rozdrcené listy výběrových typů tabáku a speciálně navržené filtry z biologicky nezávadných a plně rozložitelných materiálů.

SKLADBA tabákové náplně HEETS

Najeď myší na body

O chemickém složení tabákové složky náplně dále píšeme v sekci o chemickém složení.

Tabákové náplně se vyrábí ze skutečného tabáku, speciálně upraveného pro ideální poměr a rozložení surovin. Listy tabáku jsou jedinečným způsobem rozemlety a následně zpět poskládány do rovnoměrných archů zvaných rekonstituovaný tabák. Tyto archy jsou poté navrásněny a zformovány do tabákové vložky.

Tabákovou náplň tvoří tabáková část obalená ochrannou vrstvou papíru, dutá celulózová trubička a filtr tvořený polymléčným acetátem ve formě vrstvené pryskyřice. Ten se též nazývá PLA a jedná se o přírodní a zcela rozložitelný materiál vyráběný z kukuřice. PLA filtr pod vlivem aerosolu, který se uvolňuje při užívání IQOS, průběžně mění svou strukturu a zvyšuje svou filtrační schopnost.

Tento proces si někteří uživatelé mohou chybně vyložit jako natavování filtru, protože se jeho měkká konzistence vlivem vodních par mění do gelovité až pevné formy. Poslední vnitřní částí náplně je papírový skládaný filtr, jehož účelem je uživatelsky příjemný dotek se sliznicí rtů. Všechny tyto části jsou pak obaleny klasickým papírovým obalem.

Při správném používání jsou všechny části filtrů tabákových náplní biologicky nezávadné a nepředstavují žádné zdravotní riziko pro uživatele.

Popsaný filtrační systém se používá v celé řadě výrobků potravinářského průmyslu, farmacie a medicíny. Je do jisté míry biologicky rozložitelný. Rozložitelnost závisí na specifických biofyzikálních podmínkách, protože jeho jednotlivé složky se rozkládají různě rychle. Použitý filtr však patří do směsného komunálního odpadu. Vnitřní ochranný obal, který drží tabákovou část náplně pohromadě a slouží k izolaci tepla, je vyroben ze speciálního papíru. Aby chránil tabákovou náplň před vznícením, jsou použity prostředky zamezující vznícení, které působí jako tepelněizolační bariéra. Současně funguje jako tepelný izolátor, a tak zamezuje přehřátí vnějšího papírového obalu.

Více informací o tabákových náplních najdete v anglickém jazyce zde.

IQOS je elektronické zařízení poháněné standardní Li-ion baterií, kterou lze v případě starších zařízení série IQOS 2 nabíjet pomocí kabelu Micro USB. U nových modelů série IQOS 3 lze využít kabely USB-C. Novější varianty mají též rychlejší nabíjení a vyšší životnost baterie, z původních 7 300 nabíjecích cyklů na 14 600 cyklů.

Baterie, použité ve všech platformách nahřívacích zařízení společnosti Philip Morris International, podléhají bezpečnostním standardům IEC, UL a IATA. V zařízeních jsou zabudovány bezpečnostní elektronické okruhy, které zabraňují náhlým výkyvům teploty nahřívání a další bezpečnostní prvky. Během bezpečnostních testů došli japonští vědci k závěru, že je vysoce nepravděpodobné, aby se kterýkoliv z užitých materiálů v zařízení IQOS vznítil při běžném užívání. Stejně tak byly všechny užité materiály dle UL a IEC směrnic klasifikovány jako vysoce nehořlavé. Zařízení fungovalo bez problémů i při testech ve vysoce hořlavé stechiometrické směsi ethylenu a vzduchu. Pravděpodobnost, že by se nahřívač zařízení IQOS stal zdrojem vznícení, je tedy za podmínek běžného použití extrémně nízká a uživatelé produktu mohou být bez obav.

Bližší informace o zařízení a jeho bezpečnosti naleznete v anglickém jazyce zde.

Co říkáte na článek?

Užitečné odkazy

Ikona Graf
IQOS produkuje v průměru o 95% méně škodlivin ve srovnání s referenční cigaretou. IQOS je méně škodlivý než cigarety.
Důležitá informace: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.
Ikona Teplota
IQOS tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, neprodukuje tedy kouř, ale páru.
Ikona Vzduch
IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší.
IQOS je třeba užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvlášte pak v blízkosti rizikových skupin.
Ikona Nikotin
IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety.

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS dostupném ZDE v souladu s právními předpisy, zejména s §9 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: Tento výrobek není bez rizika a je návykový. Je určen pro dospělé kuřáky.