Filtrovat:
Je IQOS méně škodlivý než cigarety?

Výsledky laboratorních měření a klinických studií prokazují, že užívání IQOS je méně škodlivé – a tedy méně rizikové pro zdraví jednotlivce než kouření cigaret. V IQOS aerosolu se vyskytuje mnohem méně škodlivin než v cigaretovém kouři, v průměru až o 95 %. Nejlepším způsobem, jak se vyhnout zdravotním komplikacím spojeným s kouřením je s ním vůbec nezačínat. Více se dozvíte v sekci Zdraví.

Okolí
Rozpálené HEETS – pálení na rtech?

Teplota aerosolu při vstupu do ústní dutiny uživatele je přibližně 45°C. Teplota kouře z cigarety je proměnlivá. Zvyšuje se s tím, jak cigareta dohořívá. Aerosol IQOS je tedy mírně teplejší, než dým z cigarety po zapálení, ale mírně chladnější, než dým před dohořením cigarety. Na pocit tepla má vliv také velikost plochy koncového filtru, která je v kontaktu se rty.

Technologie
Slyšela jsem, že IQOS způsobuje astma?

Je známo, že kouření způsobuje řadu respirační onemocnění, včetně astmatu, podrážděním a poškozením dýchacích cest a plicní tkáně. Cigaretový kouř obsahuje více jak 6000 látek, z nichž je asi 100 klasifikováno jako škodlivé nebo potenciálně škodlivé, stejně jako obsah vysoké hladiny oxidantů. Některé z těchto škodlivých a potenciálně škodlivých látky jsou primárními mediátory dopadu cigaretového kouře na dýchací cesty a plíce, popsané výše. Dostupné údaje o IQOS společnosti PMI ukazují na významné snížení (v průměru o 95%) hladin škodlivých a potenciálně škodlivých složek přítomných v aerosolu IQOS při vdechování ve srovnání s cigaretovým kouřem. Přechod na IQOS tak představuje menší riziko poškození ve srovnání s kouřením hořících cigaret. Dostupné údaje z našich laboratorních a modelových studií na zvířatech prokazují, že IQOS významně snižuje zánět a poškození tkání v plicích ve srovnání s kouřením cigaret. Dosud jsme neprovedli žádnou studii o účinku IQOS na rozvoj astmatu a konečný důkaz, pokud jde o vliv používání IQOS oproti kouření cigaret na výskyt respirační onemocnění, bude vyžadovat další dlouhodobé zkoumání, jakmile bude přípravek dostupný na trhu delší dobu. Mějte však na paměti, že IQOS není bez rizika a nejlepším způsobem, jak se vyhnout škodlivým následkům spojených s kouření, je úplně přestat.

Okolí
Zdraví
Mohu po IQOS přibrat?

Existuje vědecký názor[1], že zvýšení tělesné váhy při ukončení kouření je normálním jevem. Zapojené mechanismy do tohoto procesu jsou komplexní a nejsou ještě plně prozkoumány. Odvykání kouření pravděpodobně způsobuje přibývání na váze, protože nikotin (v cigaretách) zvyšuje energetický výdej a působí jako látka potlačující chuť k jídlu. Ve většině případů zůstává přírůstek hmotnosti omezen (<4,5 kg) a bývalí kuřáci se vrátí k váze (hmotnosti), kterou by měli, jako by nikdy nekouřili. Zvýšení váhy je tedy mnohem méně škodlivé pro zdraví než pokračující kouření.

Přechod z cigaret na IQOS dramaticky snižuje expozici toxikantům, ale vede k podobné expozici nikotinu než kouření cigaret. Dosud dostupné údaje o dopadu přechodu na IQOS na váhu pocházejí z našich klinických studií. Po 6 měsících přechod z cigarety na IQOS zvyšuje tělesnou hmotnost a index tělesné hmotnosti v průměru o +0,71 kg a +0,24 kg / m2 (PMI MRTPA pro IQOS, 2018). Přechod na IQOS by proto mohl mít jen omezený dopad na hmotnost. Dopad IQOS oproti ukončení kouření na tělesnou hmotnost však vyžaduje další dlouhodobé šetření, jakmile je přípravek dostupný na trhu po delší dobu. Mějte na paměti, že IQOS není bez rizika a nejlepším způsobem, jak se vyhnout škodlivým následkům kouření, je přestat kouřit. Pokud se u Vás po přechodu na IQOS nebo po odvykání kouření objeví významný nárůst tělesné hmotnosti, poraďte se se svým lékařem o Vašem zdravotní stavu.
Doporučení jíst vyváženou stravu a být dostatečně aktivní, může pomoci stabilizovat Vaši váhu.

Reference: [1] Aubin HJ, Farley A, Lycett D, Lahmek P, Aveyard P. Weight gain in smokers after quitting cigarettes: meta-analysis. BMJ. 2012;345:e4439

Zdraví
Jak je IQOS škodlivý? Jaká zdravotní rizika představuje užívání výrobku IQOS?

Je prokázáno, že při užívání IQOS místo klasických cigaret je méně pravděpodobné, že se u jednotlivce vyskytnou nemoci obvykle spojené s kouřením cigaret. To ovšem neznamená, že je toto riziko nulové, jenom menší. IQOS zařízení tím pádem představuje lepší volbu pro osobní zdraví oproti pokračování v kouření klasických cigaret. Získat jednoznačný a přesvědčivý důkaz o nastalých zdravotních změnách u dospělých kuřáků a uživatelů IQOS se odvíjí od dlouhodobého sledování populace, což je běh na dlouhou trať. Prozatím společnost Philip Morris International nadále pokračuje ve svých dlouhodobých studiích a monitoruje události spojené s produktem IQOS nebo jeho uživateli. Více se dozvíte v sekci Zdraví.

Okolí
Zdraví
Mohou mi z IQOS krvácet dásně?

Nikotin způsobuje smrštění tepen a cév, které v lidském těle rozvádí okysličenou krev, což mimo jiné vede i k celkově menšímu prokrvení některých částí těla, např. dásní. U mladších jedinců se v čase mezi kouřením cévy dokáží roztáhnout na původní rozměry, u starších lidí se tato elasticita snižuje dlouhodobým vlivem dalších toxických látek spojených s kouřením. V kombinaci se škodlivými a potenciálně škodlivými látkami, které do svého těla pravidelně dodávají kuřáci klasických cigaret pak existuje prokázaná náchylnost ke vzniku a rozvoji paradentózy a obdobných onemocnění dutiny ústní. Je prokázáno, že kouření cigaret má negativní vliv na dutinu ústní, tedy že pravidelný přísun škodlivých a potenciálně škodlivých látek vede ke vzniku a rozvoji paradentózy. Z těchto faktů tak vyplývá, že je teoreticky možné, aby po přechodu na zařízení IQOS dospělým kuřákům dočasně krvácely dásně, ale nikoliv jako projev paradentózy či jiného onemocnění, ale naopak náhlého zlepšení průchodnosti cév v dásních, ve kterých pak proudí více krve a jsou citlivějších k jemnému podráždění. Odstranění vlivu škodlivých a potenciálně škodlivých látek na dutinu ústní odstraňuje zánět a obnovuje zdravé tkáně.

Zdraví
Je nikotin škodlivý?

Nikotin je rostlinná sloučenina obsažená v tabáku. Má stimulační a uvolňující účinky. Je ovšem návykovou látkou, na které vzniká závislost a která ovlivňuje nervovou soustavu. Není tedy bez rizika. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) však nikotin není klasifikován jako karcinogen a není ani primárním původcem nemocí z kouření, na rozdíl od několika tisíc toxických sloučenin, které vznikají při hoření (spalování) tabáku v klasické cigaretě. Nikotinu v jakékoliv formě by se však měly vyvarovat citliví či rizikoví jedinci. Více se dozvíte v sekci Chemické složení.

Chemické složení
Okolí
Zdraví
Snižuje/zvyšuje IQOS riziko rakoviny plic?

Společnost Philip Morris International dlouhodobě sleduje příčiny vzniku a rozvoje rakoviny plic ve spojitosti s užíváním tabákových výrobků. Nedávná studie provedená v laboratorním prostředí se soustředila právě na vliv rozličných způsobů užívání tabáku na celoživotní riziko vzniku rakoviny. Jinými slovy míru rizika, že se v životě jednotlivce vyskytne rakovina. Ta je v případě cigaretového kouře reprezentována přítomností mnoha karcinogenů, vznikajících při hoření (spalování) tabáku. Akrylonitril, butadien, kadmium, formaldehyd, specifické tabákové nitrosaminy či acetaldehyd jsou některé z dlouhého výčtu takových chemikálií. Ve studii na myších dlouhodobě vystavených vlivu některého z druhů aerosolů bylo zjištěno, že oproti cigaretovému kouři bylo toto celoživotní riziko sníženo o 97,6 % v případě aerosolu ze zařízení IQOS. Vyjmenované látky jsou v tomto aerosolu redukovány v průměru o 95 %, např. kadmiun nebylo detekováno vůbec. Dospělí užívající IQOS tak mají celkově snížený sklon ke vzniku či rozvoji rakoviny plic a jiných onemocnění spojených s kouřením. Přesto není bez rizika, ale velké množství ověřených studií a rozborů dokládá, že IQOS obsahuje podstatně nižší množství a koncentrace škodlivých či potenciálně škodlivých látek, tudíž představuje méně rizikovou alternativu kouření klasických cigaret.

Okolí
Zdraví
Víme, co IQOS představuje pro zdraví z dlouhodobého hlediska?

Získat jednoznačný důkaz o nastalých změnách v populaci je běh na dlouho trať. Proto mnohé studie s dobrovolníky ještě stále probíhají a mezitím se využívá speciálně navržený matematický model. Ten slouží k vyhodnocení potenciálu zařízení IQOS snížit nebo úplně eliminovat zdravotní rizika spojená s užíváním tabákových výrobků vzhledem k věku uživatelů. Více se dozvíte v sekci Zdraví.

Zdraví
Je IQOS zdrojem pasivního kouření?

Nejnovější studie společnosti Philip Morris International prokazuje, že nekuřáci vystaveni aerosolu ze zařízení IQOS ve svých tělech nemají žádné stopy nikotinu ani škodlivých sloučenin spojených s kouřem z klasických cigaret. Faktem je, že IQOS neprodukuje žádný kouř vznikající při hoření (spalování) tabáku v cigaretách, tudíž není zdrojem žádného kouře rozptýleného v okolí a tím pádem ani pasivního kouření. Více se dozvíte v sekci Okolí.

Okolí
Mohu užívat IQOS v přítomnosti dětí?

Tabákové náplně HEETS obsahují nikotin, který se při užívání uvolňuje do okolí. Ač se jedná o látku přírodně obsaženou v tabáku a není klasifikován jako karcinogen, není vhodný pro mladistvé a rizikové skupiny. Nikotin má sice stimulační a uvolňující účinky, je ovšem návykovou látkou a ovlivňuje činnost, a zvláště vývoj nervové soustavy. Více se dozvíte v sekci Okolí.

Okolí
Mohu užívat IQOS, když jsem těhotná?

Nikotin má sice stimulační a uvolňující účinky, je ovšem návykovou látkou a ovlivňuje činnost, a zvláště vývoj nervové soustavy. Podobně jako nezletilí i těhotné ženy by se měly úplně vyvarovat vystavování se působení nikotinu v jakékoliv formě, stejně jako se plně vyhnout vlivu cigaretového kouře. Společnost Philip Morris International důrazně nedoporučuje užívat zařízení IQOS během těhotenství ani kojení. Více se dozvíte v sekci Okolí.

Okolí
Zdraví
Co znamená, že IQOS produkuje až o 95% méně škodlivin, jak tvrdíte v kampani?

Znamená to, že aerosol produkovaný výrobkem IQOS, který jeho uživatelé vdechují, obsahuje výrazně nižší koncentrace škodlivých a potenciálně škodlivých v porovnání s cigaretovým kouřem. V průměru bylo množství těchto látek z aerosolu vytvořeného výrobkem IQOS (s výjimkou nikotinu) až o 95 % nižší ve srovnání s podílem látek z cigaretového kouře z referenční cigarety 3R4F. Nižší hodnoty jsou prokazatelné jak při přepočtu na „jednu tabákovou náplň“, tak v přepočtu na „miligram nikotinu“. Bližší informace a vysvětlení, jak se k těmto závěrům došlo, se dočtete v sekci Chemické složení.

Chemické složení
Okolí
Zdraví
Jaké studie o vlivu zařízení IQOS na zdraví jsou k dnešnímu dni dostupné?

K dnešnímu dni existuje rozsáhlý výčet studií a rozborů hodnotících zařízení IQOS z různých aspektů a v rozličné délce trvání. Na oficiálních stránkách společnosti Philip Morris International je přehled klinických studií hodnotících výrobek IQOS ze zdravotního hlediska, které jsou dostupné v globální databázi v anglické jazyce na www.clinicaltrials.gov. Více se dozvíte v sekci Zdraví.

Zdraví
Jakou nejdůležitější studií disponujete?

Nejnovější studie hodnotící „odpověď na expozici“, tzv. Exposure Response Study (dále jen ERS), byla navržena, aby dokázala odpovědět na důležité otázky ohledně vlivu výrobků k nahřívání tabáku v reálných podmínkách jejich používání. ERS studie je prvním klinickým výzkumem svého rozsahu hodnotící potenciál redukce zdravotního rizika produktů bez kouře pro jejich uživatele. V této studii, sledující 984 dobrovolníků během 6 měsíců, se měřily změny v ukazatelích klinického rizika u zdravých kuřáků, kteří buďto přešli na zařízení pro nahřívání tabáku IQOS nebo nadále pokračovali v kouření klasických cigaret svojí preferované značky. Více se dozvíte v sekci Zdraví.

Zdraví
Jak mohu věřit tomu, co tvrdíte?

Všechny klinické studie jsou uvedeny na veřejně přístupném webu www.clinicaltrials.gov. Klinické studie společnosti Philip Morris International byly v souladu se správnou klinickou praxí přezkoumány institucionální revizní komisí nebo nezávislou etickou komisí a byly realizovány pod dohledem renomovaných smluvních výzkumných organizací tzv. CROs. Program hodnocení těchto studií využívá dlouhodobě zavedené a uznávané postupy a studie doporučované v konceptu pokynů pro výrobní odvětví týkající se použití tabákových výrobků se sníženým rizikem, vydaný americkým úřadem FDA v roce 2012. Externí, nezávislé ověření je dlouhý proces a v současné době probíhá s předními regulačními orgány, včetně FDA nebo Public Health England. Více se dozvíte v sekci Zdraví.


Zdraví
Může IQOS způsobit zvýšení srdečního tepu?

Tabákové náplně pro zařízení IQOS obsahují nikotin. Ten i v malém množství pracuje jako stimulant a může zvýšit srdeční tepovou frekvenci. Jedná se pouze o přechodný efekt způsobený příjmem nikotinu, přesto by se této látky měli vyvarovat lidé s kardiovaskulárním onemocněním a jinými zdravotními komplikacemi týkajícími se srdeční činnosti a cév.

Zdraví
Jaké je složení HEETS?

Tabákové náplně obsahují rozdrcené listy výběrových typů tabáku vybraných z plantáží celého světa. Ty jsou obohaceny o aromatické složky a vylisovány do rovnoměrných tabákových archů pro ideální poměr a rozložení surovin. Pro ilustraci uvádíme výčet látek obsažených v tabákových náplních HEETS varianty Yellow label, distribuovaných v České republice a na Slovensku v přepočtu na jednu krabičku: 203,3 mg tabáku, 359,5 mg filtračních materiálů, 136,7 mg papírových složek obalu, 36,1 mg vody, 10,5 mg celulózy, 10,8 mg lepících látek, 6,1 mg gumy guar, 0,041 mg přírodních a umělých dochucovadel/aromatických složek a 0,303 mg propylenglykolu. Podrobné informace lze dohledat v sekci Chemické složení, popř. v anglickém jazyce přímo na stránkách výrobce.

Chemické složení
Technologie
Vytváří se v IQOS dehet?

Tabákový dehet vzniká při hoření organických sloučenin. Vyskytuje se pouze při konzumaci klasických cigaret, u zařízení IQOS ani elektronických cigaret nevzniká, protože v nich nedochází ke spalování tabáku. Více se dozvíte v sekci Chemické složení.

Chemické složení
Kolik nikotinu je v jedné tabákové náplni?

Obsahu množství nikotinu se měří pomocí testovacího režimu stanoveného Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). U všech variant tabákových náplní HEETS bylo za konstantních testovacích podmínek naměřeno 0,5 mg nikotinu. Více se dozvíte v sekci Chemické složení.

Chemické složení
Dostanu z IQOS stejnou dávku nikotinu jako z cigaret?

Užívání IQOS poskytuje téměř stejnou dávku nikotinu jako cigarety, nicméně vystavení uživatelů škodlivým látkám je u systému nahřívání podstatně nižší – srovnatelné s kontrolní skupinou abstinujících kuřáků. Během studií bylo u osob užívajících zařízení IQOS zjištěno, že úroveň nikotinu a časové rozložení jeho maximální koncentrace v krvi byly srovnatelné s kuřáky klasických cigaret. Více se dozvíte v sekci Chemické složení.

Chemické složení
Jaký je rozdíl mezi IQOS a elektronickou cigaretou?

Princip nahřívání je v obou případech podobný, ovšem provedení a použité materiály jsou značně odlišné. Zatímco e-cigarety nahřívají různé roztoky tekutin, do zařízení IQOS se vkládá pevná tabáková náplň podobající se kratší cigaretě a se standardizovaným obsahem látek v každé náplni. Keramická čepel zařízení IQOS potažená platinou se používáním nespaluje a není ji proto třeba pravidelně měnit. Náplně pro zařízení IQOS mají standardizovaný a přesně stanovený obsah látek, na rozdíl od stovek různých variant roztoků dostupných pro běžné neznačkové e-cigarety. Více se dozvíte v sekci Technologie.

Technologie
Mohu IQOS užívat doma?

Ano, dle vlastního uvážení. IQOS je lepší volbou, než kouření klasických cigaret, ale není bez rizika. IQOS nemá negativní vliv na kvalitu ovzduší v uzavřených prostorách nad limitní hodnoty stanovené legislativou, přesto v ovzduší zanechává stopy nikotinu a acetaldehydu. Z toho důvodu je třeba užívat jej rozumně a s ohledem na okolí, zvláště pak v blízkosti rizikových skupin. Více se dozvíte v sekci Okolí.

Okolí
Mohu IQOS užívat v libovolných teplotních podmínkách?

IQOS je elektronické zařízení skládající se z mnoha precizních součástek a materiálů, o nichž se můžete dozvědět více v sekci Technologie. Starší varianta zařízení IQOS 2.4 Plus funguje správně v teplotním rozmezí od 10 do 40 °C, zatímco novější verze IQOS 3 zvládá teploty od 0 až do 50 °C. Vzhledem k elektronickým obvodům je také vhodné, aby zařízení nebylo zbytečně vystavováno vysoké vlhkosti a nedocházelo k přímému ponoření do vody.

Technologie
Obsahuje HEETS těžké kovy?

Tabákové náplně HEETS neobsahují žádné běžně uváděné těžké kovy. Podrobné složení konkrétních druhů tabákových náplní pro zařízení IQOS lze v anglickém jazyce vyhledat na oficiálních stránkách výrobce.

Chemické složení
Má vdechování glycerinu nějaké dopady na lidské zdraví?

Tabákové náplně určené pro zařízení IQOS obsahují mimo jiné i glycerol, též známý jako glycerin. Plní zde funkci zvlhčovadla a pomáhá k tvorbě viditelné páry. Glycerol se v průmyslu používá také jako sladidlo či rozpouštědlo. Při běžných dávkách používaných v potravinách je považován za bezpečnou látku. V těle funguje jako přímý zdroj energie, neboť se přemění na glykogen (zásobárna energie). Ve větších dávkách může způsobovat nevolnost, zvracení, průjmy, bolesti hlavy nebo žízeň. Na příjem většího množství glycerolu by si měli dát pozor především diabetici, lidé se srdečními poruchami nebo s poškozenými játry či ledvinami. V koncentrovaných roztocích je dráždivý, ale za normálních podmínek je netoxický, nedráždivý a neměl by způsobovat alergie.

Chemické složení
Zdraví
Je možné se „předávkovat“ nikotinem?

Ano, podobně jako u mnohých jiných látek, i nikotinem se lze předávkovat. Pokud jej lidské tělo nestíhá zpracovávat, mohou se dostavit výkyvy nálad, nespavost, nevolnost, bolesti hlavy či pocení až zvýšené tepová frekvence. V takovém případě je ideální přestat alespoň s dočasně s užíváním tabákových výrobků. Předávkování nikotinem není život ohrožující – kouřením není reálně možné dosáhnout či se přiblížit život ohrožující dávce. Ta je odhadována na zhruba 500 - 1000 mg nikotinu na dospělého člověka naráz.

Chemické složení
Zdraví
Proč je filtr u HEETS z plastu? Uvolňují se z něj nějaké škodlivé látky?

Odkaz na Technologie Tabáková náplň HEETS se skládá z hned několika filtračních prvků. Tabáku se dotýká dutá celulózová trubička – sloužící k rychlejšímu ochlazení aerosolu– a filtr tvořený polymléčným acetátem ve formě vrstvené pryskyřice, též zvaný PLA, což je přírodní bioplast a zcela rozložitelný materiál vyráběný z kukuřice. PLA filtr pod vlivem aerosolu, který se uvolňuje při užívání IQOS, průběžně mění svou strukturu a zvyšuje svou filtrační schopnost. Tento proces si někteří uživatelé mohou chybně vyložit jako natavování filtru, protože se jeho konzistence vlivem vodních par mění do gelovité až pevné formy. Poslední filtrační částí náplně je papírový skládaný filtr, jehož účelem je uživatelsky příjemný dotek se sliznicí rtů. Všechny tyto části jsou pak obaleny klasickým papírovým obalem. Více se dozvíte v sekci Technologie.

Technologie
Zdraví
Slyšel/a jsem, že při užívání IQOSu dochází ke kašlání/sucho v ústech/zhoršení pokožky/bolest hlavy?

Jakékoliv tabákové výrobky by neměli konzumovat lidé, kteří již trpí nějakou zdravotní poruchou ovlivňovanou nikotinem. IQOS sice představuje menší zdravotní riziko než kouření klasických cigaret, přesto tabákové náplně HEETS obsahují specifické látky, na které mohou být někteří jedinci citliví nebo alergičtí. To může způsobovat jmenované reakce, stejně tak případné předávkování nikotinem. Pokud se setkáte s nějakým přetrvávajícím nežádoucím zdravotním stavem, je doporučeno bezodkladně navštívit lékaře a konzultovat s ním váš specifický zdravotní stav a možné kontradikce s nikotinem, popř. některou z látek obsažených v tabákových náplních HEETS. Jelikož aerosol ze zařízení IQOS obsahuje v průměru o 90-95 % méně škodlivých látek, které se dostanou do lidského organismu, může i toto zlepšení vyvolat různé reakce– změnu hladiny cukrů v krvi, vyšší prokrvenost a dočasnou krvácivost některých cév atp. Zvláště v případě lidí trpících cukrovkou 2. typu je vhodné konzultovat přechod na IQOS se svým lékařem. Celkový zdravotní stav dospělých kuřáků, kteří kompletně přešli na zařízení IQOS, by se měl výrazně zlepšit. To dokládá i půlroční studie, která zjistila, že hlavní klinické ukazatele nemocí obvykle spojené s kouřením cigaret se při užívání zařízení IQOS navracejí do normálních hodnot, dokonce tak výrazně, že se blíží k hodnotám klinických ukazatelů u lidí, kteří přestali kouřit cigarety úplně.

Zdraví
Způsobuje užívání IQOSu nějaké alergické reakce?

Používání bezdýmných tabákových produktů, včetně zařízení IQOS, je méně riziková alternativa kouření cigaret. Přesto může v ojedinělých případech vyvolat alergické reakce u lidí, kteří k tomu mají nějaký zdravotní předpoklad. Alergické reakce na nikotin, propylenglykol či glycerol se vyskytují zřídka jako kožní reakce ve formě kopřivky, vyrážky a svědění. Během klinických studií hodnotících zařízení IQOS byly alergické reakce hlášeny jako vzácné. Pokud se o Vás vyskytne podobná reakce, je nutné okamžitě přestat s užíváním zařízení IQOS či jiného tabákového výrobku, který tento stav mohl způsobit. Je vhodné navštívit svého praktického lékaře a nahlásit podezření na nežádoucí účinek spojený s používáním zařízení IQOS a tabákových náplní HEETS na lokální zákaznickou linku Philip Morris ČR a.s. +420 800 413 413. Společnosti záleží na kvalitě produktů a spokojenosti zákazníků a tyto informace mohou přispět k dlouhodobému vývoji dalších tabákových produktů se sníženým rizikem.

Zdraví
Pomůže mi IQOS přestat s kouřením?

Ne, IQOS není produkt, který pomáhá přestat s kouřením. Je to zařízení koncipované jako méně riziková alternativa klasických cigaret pro dospělé kuřáky, kteří s kouřením nechtějí a neplánují přestat.

Zdraví
Proč bych měl/a přejít na IQOS?

Protože dosavadní měření a klinické studie prokazují, že užívání IQOS je méně škodlivé – a tedy méně rizikové pro zdraví jednotlivce než kouření cigaret. Zařízení produkuje aerosol o sníženém obsahu škodlivých a potenciálně škodlivých látek a tím zmenšuje potenciál vzniku a postupu nemocí spojených s kouřením. Hlavní klinické ukazatele těchto nemocí se při užívání IQOS blíží hodnotám dlouhodobě abstinujících kuřáků. Pro dospělé kuřáky, kteří by jinak nadále pokračovali v kouření klasických cigaret, je tedy lepší volbou z hlediska snížení zdravotního rizika. Více se dozvíte v sekci Zdraví.

Okolí
Zdraví
Obsahuje HEETS stejný tabák jako klasická cigareta? (Jaký druh tabáku obsahuje HEETS?)

Tabákové náplně obsahují rozdrcené listy výběrových typů tabáku vybraných z plantáží celého světa. Více o původu tabáku se lze dočíst v anglickém jazyce na stránkách výrobce popř. v sekci Chemické složení.

Chemické složení
Je aerosol méně škodlivý než cigaretový kouř?

Výsledky laboratorních měření společnosti Philip Morris International ukazují, že aerosol z výrobku IQOS obsahuje výrazně nižší koncentrace škodlivých a potenciálně škodlivých látek v porovnání s cigaretovým kouřem. V průměru bylo toto množství nižší až o 95 % oproti kouři z referenční cigarety 3R4F. Více se dozvíte v sekci Chemické složení.

Chemické složení
Okolí
Zdraví
Jak moc škodlivé je užívání HEETS?

Tabákové náplně HEETS by se měly používat výhradně se zařízením IQOS, pro které jsou určené. V tomto spojení pak náplně skrze zařízení uvolňují aerosol, který obsahuje v průměru až o 95 % méně škodlivých látek oproti cigaretovému kouři. Je prokázáno, že při užívání IQOS místo klasických cigaret je méně pravděpodobné, že se u jednotlivce vyskytnou nemoci obvykle spojené s kouřením cigaret. To ovšem neznamená, že je toto riziko nulové, jenom menší. IQOS zařízení s tabákovými náplněmi HEETS tím pádem představuje lepší volbu pro osobní zdraví oproti pokračování v kouření klasických cigaret. Více se dozvíte v sekci Zdraví.

Zdraví
Je toto zařízení určeno pouze kuřákům?

Ano, IQOS je navržen jako plnohodnotná alternativa pro dospělé kuřáky, kteří by jinak nadále pokračovali v kouření klasických cigaret. IQOS není bez rizika, ale pro tuto skupinu lidí představuje nejlepší volbu z hlediska příjmu nikotinu a redukce škodlivin. Aby se lidé úplně vyhnuli zdravotním rizikům spojeným s kouřením, neměli by s kouřením začínat vůbec. Více se dozvíte v sekci Chemické složení.

Chemické složení
K jakému účelu slouží počítadlo návštěvníků, kteří chtějí změnit své okolí k lepšímu?

Na této webové stránce se, kromě jiného, věnujeme vlivu IQOS na okolí či tématu rozložitelnosti filtrů tabákových náplní. Více si můžete přečíst zde. Našim cílem je prostřednictvím tohoto webu informovat dospělé kuřáky i uživatele IQOS o tom, že každý z nás může aktivně přispět ke změně svého okolí k lepšímu tím, že nedopalky cigaret i zbytky tabákových náplní bude odhazovat tam kam správně patří – do směsného odpadu. I my se chceme velkou měrou podílet na změně prostředí, ve kterém všichni žijeme, a tak jsme rozeslali výzvu našim uživatelům, aby navštívili tuto webovou stránku a sdíleli ji se svými známými dospělými kuřáky, a když se nám podaří do konce června 2019 získat 3 000 unikátních návštěvníků této stránky, tak uklidíme Kutnou Horu od nedopalků*. Počítadlo, které vidíte, tedy zobrazuje, kolik unikátních návštěvníků naši stránku zhlédlo, a kolik jich ještě zbývá k dosažení našeho cíle. Sdílejte tuto stránku se svými známými, dospělými kuřáky, a pomozte nám společného cíle dosáhnout. * Pozn.: Uhradíme náklady na úklid města Kutná Hora od nedopalků profesionální firmou, a to po dobu 12 měsíců.

Chemické složení
Okolí
Technologie
Zdraví
Ikona Graf
IQOS produkuje v průměru o 95% méně škodlivin ve srovnání s referenční cigaretou. IQOS je méně škodlivý než cigarety.
Důležitá informace: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.
Ikona Teplota
IQOS tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, neprodukuje tedy kouř, ale páru.
Ikona Vzduch
IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší.
IQOS je třeba užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvlášte pak v blízkosti rizikových skupin.
Ikona Nikotin
IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety.

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS dostupném ZDE v souladu s právními předpisy, zejména s §9 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: Tento výrobek není bez rizika a je návykový. Je určen pro dospělé kuřáky.