2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

A

Acetaldehyd

Je aldehyd kyseliny octové, bezbarvá, těkavá a hořlavá kapalina štiplavého zápachu. Tato organická sloučenina je produkována rostlinami, vyskytuje se ve zralém ovoci, kávě či tabáku. V lidském organismu vzniká při metabolizování alkoholu a působí zejména na centrální nervovou soustavu, způsobuje známou „kocovinu“. Je označován jako extrémně hořlavý a zdraví škodlivý.

Aerosol

Je různorodá směs malých pevných či kapalných částic rozptýlených v plynu, kterým je nejčastěji vzduch. Směs z pevných částic se označuje jako dým případně kouř. Varianta s rozptýlenou kapalinou se udává jako mlha, popř. pára. Cigaretový kouř je pak specifický přítomností pevných částic, které vznikají při hoření tabáku. U e-cigaret ani zařízení IQOS nedochází k takovému hoření, proto se u nich užívá termín aerosol.

ASHRAE

Zkratka pro American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Jedná se o profesní sdružení všech subjektů v USA činných v oboru výroby topných, chladicích, větracích a klimatizačních systémů. Hlavní pozornost se zaměřuje na podporu technologií pro řízení klimatu v budovách v topenářském, ventilačním a klimatizačním průmyslu. Sdružení sestavuje doporučení s mezinárodní platností. Více na https://www.ashrae.org/.

Ikona Graf
IQOS produkuje v průměru o 95% méně škodlivin ve srovnání s referenční cigaretou. IQOS je méně škodlivý než cigarety.
Důležitá informace: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.
Ikona Teplota
IQOS tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, neprodukuje tedy kouř, ale páru.
Ikona Vzduch
IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší.
IQOS je třeba užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvlášte pak v blízkosti rizikových skupin.
Ikona Nikotin
IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety.

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS dostupném ZDE v souladu s právními předpisy, zejména s §9 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: Tento výrobek není bez rizika a je návykový. Je určen pro dospělé kuřáky.