2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

B

Bezpečnostní standardy IEC, UL a IATA

Jsou mezinárodní normy světových organizací pro elektrotechniku, elektroniku, sdělovací techniku a příbuzné obory.

  • IEC je Mezinárodní elektrotechnická komise, z anglického International Electrotechnical Commission. Podrobnosti dostupné v anglickém jazyce jsou dostupné na adrese https://www.iec.ch/.
  • UL představuje normy bezpečnostní organizaci Underwriters Laboratories, založenou roku 1894. Podrobnosti v anglickém jazyce jsou dostupné na adrese https://ulstandards.ul.com/.
  • IATA standardy pak reprezentují doporučení nevládní mezinárodní organizace sdružující letecké dopravce, The International Air Transport Association.

Biomarkery

Pod tento pojem lze zařadit ukazatele expozice a ukazatele klinického rizika. Biomarkery expozice uvádí, do jaké míry, popř. s jakým rizikem je lidské tělo vystaveno účinkům chemických látek. V případě cigaretového kouře se měří hodnoty jednotlivých složek kouře obsažené v lidské tkáni či tělních tekutinách. Z těchto ukazatelů pak lze odvodit, jak velké množství konkrétní látky se v průměru dostává do těla. Ukazatele klinického rizika pak hodnotí změny v chemickém a fyziologickém složení částí lidského těla (na úrovni orgánů, tkáně či buněk), které jsou spojené s nějakou nemocí či náchylností k onemocněním. Tyto ukazatele tak představují možnost reakce lidského těla na nějakou chemickou látku. Nutně neznamenají, že se u dotyčného rozvine konkrétní onemocnění, pouze že k jeho vzniku může být náchylnější.

Boční dým

Též zvaný proud bočního dýmu je kouř, který vychází ze zapáleného (doutnajícího) konce cigarety. Oproti kuřákem vdechovanému kouři má jiné, nebezpečnější složení a přispívá k pasivnímu kouření.

Ikona Graf
IQOS produkuje v průměru o 95% méně škodlivin ve srovnání s referenční cigaretou. IQOS je méně škodlivý než cigarety.
Důležitá informace: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.
Ikona Teplota
IQOS tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, neprodukuje tedy kouř, ale páru.
Ikona Vzduch
IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší.
IQOS je třeba užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvlášte pak v blízkosti rizikových skupin.
Ikona Nikotin
IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety.

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS dostupném ZDE v souladu s právními předpisy, zejména s §9 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: Tento výrobek není bez rizika a je návykový. Je určen pro dospělé kuřáky.