Slovníček pojmů

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

C

CRO

Z anglického Contract research organization – je souhrnný pojem pro kontraktní společnosti, které svým výzkumným servisem podporují farmaceutický, biotechnologický a zdravotní průmysl. CRO podporují mnoho aspektů vědeckého bádání – vývoj, provádění a kontrolu studií a analýz, dokumentaci, zaštiťuje klinické bádání a hodnocení produktů, jejich testování, revize dokumentací atp. a tím šetří čas i peníze svým zadavatelům. Samozřejmě podléhají nestranným právním úpravám a nařízením.

IQOS produkuje v průměru o 95% méně škodlivin ve srovnání s referenční cigaretou. IQOS je méně škodlivý než cigarety.
Důležitá informace: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.
IQOS tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, neprodukuje tedy kouř, ale páru.
IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší.
IQOS je třeba užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvlášte pak v blízkosti rizikových skupin.
IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety.

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS dostupném ZDE v souladu s právními předpisy, zejména s §9 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: Tento výrobek není bez rizika a je návykový. Je určen pro dospělé kuřáky.