Slovníček pojmů

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

F

Farmakodynamické studie (PD)

Hodnotí efekt látek na organismus, tedy jak chemické sloučeniny působí na tělo.

Farmakokinetické studie (PK)

Hodnotí reakci organismu na chemické látky, jakým způsobem látky tělo zpracovává, jak se vstřebávají, zdali se nevyskytují nežádoucí účinky atp. V případě nikotinu tyto studie pomáhají určit, do jaké míry jsou alternativní tabákové výrobky vhodnou náhradou cigaret.

FDA

Z anglického Food and Drug Administration, úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA. Jedná se o vládní agenturu Spojených států amerických, resortu zdraví a služeb, která je zodpovědná za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv, kosmetických přípravků, lékařských přístrojů a biofarmaceutických a krevních produktů v USA.

IQOS produkuje v průměru o 95% méně škodlivin ve srovnání s referenční cigaretou. IQOS je méně škodlivý než cigarety.
Důležitá informace: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.
IQOS tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, neprodukuje tedy kouř, ale páru.
IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší.
IQOS je třeba užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvlášte pak v blízkosti rizikových skupin.
IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety.

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS dostupném ZDE v souladu s právními předpisy, zejména s §9 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: Tento výrobek není bez rizika a je návykový. Je určen pro dospělé kuřáky.