2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

I

IAQ

Z anglického Indoor Air Quality, tedy kvalita vnitřního ovzduší.

In vitro studie

In vitro je odborný termín, používaný v medicíně, biologii a dalších příbuzných oborech pracujících s organizmy a jejich částmi v umělých podmínkách laboratoře, který se z latiny překládá jako „ve skle“. V přeneseném slova smyslu to pak představuje vědecké rozbory ve zkumavce, Petriho miskách a dalším laboratorním skle, kde lze něco pěstovat či kultivovat.

In vivo studie

Jedná se o latinský termín užívaný v biologii a medicíně. Znamená doslovně „v živém“, míněno tedy v živém organismu, lidském nebo zvířecím. Termín se může se týkat jak pokusu, tak skutečného průběhu určitého děje nebo nemoci v přirozených podmínkách, např. pozorování organismů v přirozeném prostředí.

IQOS

IQOS je alternativa ke kouření tradičních cigaret. Jedná se o elektronické zařízení určené pro nahřívání tabáku namísto jeho spalování a je vyráběno společností Philip Morris International.

Ikona Graf
IQOS produkuje v průměru o 95% méně škodlivin ve srovnání s referenční cigaretou. IQOS je méně škodlivý než cigarety.
Důležitá informace: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.
Ikona Teplota
IQOS tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, neprodukuje tedy kouř, ale páru.
Ikona Vzduch
IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší.
IQOS je třeba užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvlášte pak v blízkosti rizikových skupin.
Ikona Nikotin
IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety.

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS dostupném ZDE v souladu s právními předpisy, zejména s §9 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: Tento výrobek není bez rizika a je návykový. Je určen pro dospělé kuřáky.