2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

M

Marker ETS

Alias ukazatele (cigaretového) kouře v prostředí. Přítomnost vybraných chemických látek indikuje, do jaké míry jsou lidé v okolí vystaveni cigaretovému kouři z něčí cigarety, doutníku nebo dýmky. Vdechování takového kouře se nazývá pasivní kouření. Mezi sledované chemické látky patří např. solanesol, scopoletin, nikotin, 3-ethenylpyridin a jiné.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC

Z anglického Internationa Agency for Research on Cancer (více na: https://www.iarc.fr/) je mezinárodní agentura, která je součástí Světové zdravotnické organizace. Sídlí ve francouzském městě Lyon a koordinuje výzkum příčin rakoviny. Také vede oficiální databázi kategorizující rakovinotvorné látky.

Mezinárodní standardy ISO

Jedná se o normy vydané světovou federací s názvem Mezinárodní organizace pro normalizaci se sídlem v Ženevě. Pojem ISO pochází z řeckého výrazu pro „stejný“. Organizace se zabývá tvorbou celosvětově uznávaných norem ISO a jiných druhů dokumentace ve všech oblastech normalizace: technické specifikace, technické zprávy, veřejně dostupné specifikace, dohody o technických trendech, dohody z pracovní konference průmyslu, pokyny ISO.

Ikona Graf
IQOS produkuje v průměru o 95% méně škodlivin ve srovnání s referenční cigaretou. IQOS je méně škodlivý než cigarety.
Důležitá informace: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.
Ikona Teplota
IQOS tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, neprodukuje tedy kouř, ale páru.
Ikona Vzduch
IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší.
IQOS je třeba užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvlášte pak v blízkosti rizikových skupin.
Ikona Nikotin
IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety.

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS dostupném ZDE v souladu s právními předpisy, zejména s §9 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: Tento výrobek není bez rizika a je návykový. Je určen pro dospělé kuřáky.