2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

P

Pasivní kouření

K pasivnímu kouření dochází, když jsou lidé vystaveni tabákovém kouři v prostředí a vdechují jej, i když sami nekouří.

PLA filtr

Z anglického Polylactic acid. Vlákno PLA je polyesterový výrobek z rostlinných materiálů. Je plně rozložitelný a zdravotně nezávadný. V případě tabákových náplní určených pro zařízení IQOS se jedná o surovinu, která sestává z nejméně z 85 % esterů kyseliny mléčné, původem z kukuřičného škrobu. PLA materiály mají lepší odolnost proti slunečnímu a tepelnému záření než běžné polyestery a jejich vynikající vlastností je, že látky, které obsahují, jsou biologicky odbouratelné.

Platform 1

Je jiné označení pro zařízení IQOS, se kterým se lze setkat na oficiálních stránkách výrobce Philip Morris International, www.pmiscience.com.

Potenciálně škodlivé látky HPHCs

Z anglického Harmful and Potentially Harmful Constituents. Jedná se o veřejný seznam škodlivých chemických látek obsažených v tabákovém kouři. Byl ustanoven vládní agenturou Spojených států amerických, Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. K dnešnímu dni čítá již 93 látek. Jejich seznam v anglickém jazyce je dostupný zde.

Public Health England

Je britský zdravotní úřad, spadající pod tamní ministerstvo zdravotnictví, který se soustřeďuje na vědecké bádání a jehož cílem je chránit a zlepšovat veřejné zdraví.

Ikona Graf
IQOS produkuje v průměru o 95% méně škodlivin ve srovnání s referenční cigaretou. IQOS je méně škodlivý než cigarety.
Důležitá informace: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.
Ikona Teplota
IQOS tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, neprodukuje tedy kouř, ale páru.
Ikona Vzduch
IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší.
IQOS je třeba užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvlášte pak v blízkosti rizikových skupin.
Ikona Nikotin
IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety.

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS dostupném ZDE v souladu s právními předpisy, zejména s §9 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: Tento výrobek není bez rizika a je návykový. Je určen pro dospělé kuřáky.