2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

W

WHO

Z anglického World Health Organization, známá jako Světová zdravotnická organizace, založena Spojenými národy 1948. Je koordinační autoritou v mezinárodním veřejném zdraví.

WOT

Z anglického Whole Offer Test. „Test celkové nabídky“ hodnotí způsoby používání daného výrobku spotřebiteli před jeho uvedením na trh. Tento test se zaměřuje na studování používání výrobku v reálném prostředí a spokojenosti jeho uživatelů, popř. jaký je o produkt celkově zájem. Společnost Philip Morris International realizovala tyto testy ohledně zařízení IOS celkem v pěti zemích: Japonsko, Itálie, Německo, Švýcarsko a Jižní Korea.

Ikona Graf
IQOS produkuje v průměru o 95% méně škodlivin ve srovnání s referenční cigaretou. IQOS je méně škodlivý než cigarety.
Důležitá informace: IQOS není bez rizika. Obsahuje nikotin, který je návykový.
Ikona Teplota
IQOS tabák nespaluje, ale pouze nahřívá, neprodukuje tedy kouř, ale páru.
Ikona Vzduch
IQOS nemá negativní dopad na kvalitu vnitřního ovzduší.
IQOS je třeba užívat rozumně a s ohledem na okolí, zvlášte pak v blízkosti rizikových skupin.
Ikona Nikotin
IQOS poskytuje srovnatelnou dávku nikotinu jako cigarety.

Tyto stránky jsou provozovány za účelem poskytování obecných informací o nás a našem novém produktu IQOS dostupném ZDE v souladu s právními předpisy, zejména s §9 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá informace: Tento výrobek není bez rizika a je návykový. Je určen pro dospělé kuřáky.